دوشنبه05252015

Last update01:34:15امان الله مستقیم به مرخصی استعلاجی آمد

  • مشاهده در قالب PDF
چهارشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۲


جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی- امان الله مستقیم، شهروند بهائی و از مسئولین دانشگاه آنلاین بهائیان ایران که دچار عارضه قلبی بود روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ با مرخصی استعلاجی از زندان رجائی شهر آزاد شد.

طبق گزارش رسیده به جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این شهروند بهائی به علت عارضه قلبی یک ماه پیش به بیمارستان قلب منتقل شده بود و تحت مراقبت بود.

قابل ذکر اینکه در حالی با مرخصی استعلاجی ایشان موافقت شده است که پیش از بازداشت، این شهروند بهائی و از مسئولین سابق دانشگاه آنلاین بهائیان مورد عمل جراحی باز قلب قرار گرفته بود و این درحالی است که ایشان در مدت تحمل کیفر بارها به بیمارستان منتقل شده و به خاطر شرایط نامساعدجسمی، پزشک قانونی وضعیت وی را "حائز عدم تحمل کیفر" دانسته است.