Mục lục

san sẻ

Như những bạn đã biết, Content Marketing đóng một vai trò cực kì quan trọng trong chiến lược Marketing tổng thể. Để cho hoạt động Content Marketing được hoạt động trở thành kết quả thì toàn bộ quy trình làm việc phải được thống nhất dựa trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng trước đó. Để rất có thể hiểu hơn về mẫu quy trình làm việc của bộ phận Content Marketing, mời bạn đọc tìm hiểu những nội dung liên quan trải qua bài viết dưới đây.

5 Bước trong mẫu quy trình làm việc của Content Marketing

Bước 1: Liệt kê những nguồn hiện có

Bước thứ nhất để tạo quy trình tiếp thị nội dung là liệt kê mọi nội dung đơn lẻ được link với chiến dịch của bạn. Danh sách này nên gồm có những bài đăng trên blog, sách điện tử, bài đăng trên social, trang đích, Email và bất kỳ phần nội dung hỗ trợ nào khác. Nếu bạn không biết chính xác có bao nhiêu quảng cáo trả phí của tôi sẽ chạy hoặc bao nhiêu Email những bạn sẽ gửi ở giai đoạn đầu này trong quy trình làm việc, thì không sao. Lập danh sách lúc đầu và update nó để rất có thể thu thập thêm dữ liệu nhằm phục vụ cho chiến dịch của tôi.

Mẫu quy trình làm việc

Facebook, website là nguồn sẵn có của doanh nghiệp

Bước 2: Xác định nhu cầu

Sau khi bạn có danh sách nội dung của tôi, hãy xác định những người cần tham gia để biến từng phần nội dung thành hiện thực. Ví dụ, một eBook sẽ cần một số để ý về thiết kế, hãy tìm ra những nhu cầu thiết kế cụ thể đó là gì? Quảng cáo tìm kiếm có trả tiền sẽ cần bao nhiêu ngân sách? Email sẽ cần phải nằm gọn trong lịch trình tiếp thị của bạn ra làm sao?….Bạn càng cụ thể về nhu cầu nội dung của tôi, thì quy trình tiến hành càng ra mắt nhanh gọn và dễ dàng.

Bước 3: Liệt kê những nhiệm vụ nội dung

Sau khi đã liệt kê những nguồn hiện có và xác định được nhu cầu, mục tiêu của chiến dịch. lúc này, đã đi vào lúc tìm hiểu chi tiết hơn. Đối với mỗi nội dung, hãy liệt kê những công việc cụ thể phải hoàn thành trước, trong và sau khi xuất bản. Một lần nữa, hãy càng cụ thể nhiệm vụ nội dung càng tốt để đảm bảo không tồn tại gì xuất hiện vào phút cuối.

Ví dụ: những tác vụ liên quan đến nội dung bài đăng trên blog không nên chỉ là “gửi” và “xuất bản”. Bạn cũng nên gồm có nhiệm vụ “đánh giá”, nhiệm vụ “thêm ảnh / tác phẩm nghệ thuật”, nhiệm vụ “phê duyệt sau cùng” và nhiệm vụ “lên lịch xã hội”…

Mẫu quy trình làm việc

Xây dựng chiến lược Content Marketing tổng thể

Bước 4: Chỉ định vai trò

Sau khi bạn đã liệt kê những nhiệm vụ nội dung cho toàn chiến dịch, hãy chỉ định người tiến hành và phụ trách cho từng nhiệm vụ. Đối với những người được phân công, họ cần cần phải xây dựng cho mình một ý tưởng hay về chiến dịch, với mục đích cụ thể và mục tiêu rõ ràng.

Bước 5: Lên lịch cho nội dung 

Lên lịch cho những nhiệm vụ của bạn là một phần quan trọng của mẫu quy trình làm việc. Bạn nên san sẻ dòng thời gian của chiến dịch với những bên liên quan chính trong nhóm tiếp thị và đảm nói rằng nó không tác động đến thời gian của một chiến dịch khác. Lịch trình nội dung phải hiển thị trên lịch biên tập được san sẻ , vì vậy người được phân công nhiệm vụ biết họ phụ trách về sự việc gì và khi nào.

Xác định những vai trò khi tiến hành mẫu quy trình làm việc Content Marketing

Để chiến dịch Content Marketing tiến hành một cách kết quả nhất, sẽ có rất nhiều người tham gia và đóng vai trò trong việc tạo những bài đăng trên Blog cũng như một phần của hoạt động tiếp thị nội dung. Mặc dù lý tưởng nhất là mỗi vai trò được tiến hành bởi một người không giống nhau, nhưng những công ty khởi nghiệp rất có thể coi đây là những vai trò hợp lý được tiến hành bởi cùng một người, mặc dù nó rất có thể sẽ kém kết quả hơn.

– Biên tập viên quản lý: Đây là người đứng đầu nhóm nội dung của bạn, người quản lý lịch biên tập và phê duyệt những bài báo.

– SEO Analyst: Người này xác định những từ khóa tốt nhất để triệu tập vào cho từng bài viết.

– Người viết nội dung : bạn cũng rất có thể sử dụng người viết nội dung cố định hoặc tự do. 

– Người truyền bá xã hội : Đây là người phân phối nội dung trong đúng xã hội nơi quý khách tiềm năng và những người có tác động thường xuyên lui tới.

Quy trình làm việc Content Marketing

Xác định những nhiệm vụ không giống nhau trong chiến lược Content tổng thể

Lưu ý khi triển khai mẫu quy trình làm việc

– Dù là quy trình làm việc liên quan đến Content Marketing hay bất kể một lĩnh vực, ngành nghề nào khác thì yêu cầu toàn bộ những nhân viên trong cùng một bộ phận cần phải nắm vững mục tiêu, kế hoạch và những bước tiến hành để rất có thể phối hợp một cách hợp tác hợp tác ăn ý nhằm hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất, kết quả nhất. 

– Người quản lý giám sát có vai trò cực kì quan trọng trong việc lên kế hoạch và theo dõi quy trình công việc đang ra mắt.

– Bản thân mỗi nhân viên đã được phân công nhiệm vụ cần phải có thái độ tích cực, ý thức trách nhiệm với công việc để rất có thể mang lại một kết quả tốt nhất. 

Như vậy trải qua bài viết trên đây, chúng tôi đã cùng những bạn tìm hiểu những bước xây dựng mẫu quy trình làm việc của Content Marketing. Unica hy vọng những thông tin trên đây sẽ thực sự hữu ích nhằm giúp những bạn cũng rất có thể tự xây dựng được cho mình một mẫu quy trình để làm việc kết quả và đúng quy trình.

Cảm ơn và chúng những bạn thành công !

Đánh giá :

Tags:
Marketing Content Marketing

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *