Tổng quan Micro – Influencer Marketing là gì?    mới nhất

Mục lục sẻ chia Trong những chiến dịch Marketing quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu cho doanh nghiệp, những Marketer thường sử dụng hình ảnh của Influencer. Thế nhưng đối với những doanh nghiệp có ngân sách nhỏ thì đây thực sự là một thử thử thách “hơi quá sức”. Chính vì thế […]

Read More