[Video Review đánh giá] Học thời trang thì làm được gì

❤️ Ngành thời trang mô tê nó thế nào? Học thời trang xong thì làm nghề gì? Có những công việc gì trong ngành thời trang? Câu trả lời là: nhiều hơn bạn nghĩ. Cùng tìm hiểu nhé! ❤️ ĐỪNG QUÊN KẾT NỐI VỚI MÌNH NHA: MÌNH LÀ GIANG VÀ MÌNH GHI LẠI HÀNH TRÌNH […]

Read More

[Video Review đánh giá] Introduction to economics | Supply, demand, and market equilibrium | Economics | Khan Academy

Learn about some of the key ideas that influenced early economic thinkers, such as Adam Smith, in this video. Practice this yourself on Khan Academy right now: Economics on Khan Academy: Economics is the study of individuals and societies allocate scarce resources. Learn how markets work, how individuals maximize their happiness and firms maximize profits, […]

Read More