Top 11 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 bị xử lý

04-04-2020 11 1672 0 0

Báo lỗi

Covid-19 là dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Hiện nay nhà nước Việt Nam đang quyết liệt đưa ra những chị thị, quyết định nhằm thông báo, khuyến nghị, cấm và bắt buộc triển khai những biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Một người dân không được quyền không biết pháp lý, đồng thời cần nắm vững cơ sở áp dụng pháp lý. Dưới đây là những trường hợp vi phạm hoàn toàn có thể bị xử lý khi Quyết định 447/QĐ-TTg về sự việc ra mắt dịch COVID-19 được Thủ tướng Chính Phủ phát hành.

1234567891011

1


Trịnh Ngân

Vi phạm quy định về cách ly

Theo Điều 8 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, thì cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc vào những điều cấm của luật. Cách ly là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát bệnh dịch. Trong số đó, người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế phải được cách ly.


Hình thức cách ly gồm có: cách ly tận nơi, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại những cơ sở, địa điểm khác. Trường hợp những đối tượng quy định phải cách ly không triển khai yêu cầu cách ly của cơ sở y tế thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly theo quy định của Chính phủ.

Hình phạt do vi phạm quy định về cách ly được nêu tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, bạn cũng hoàn toàn có thể bị phạt từ 2 -10 triệu đồng nếu từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về mặt hình sự, người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly mà triển khai những hành vi đã được quy định gây lây truyền bệnh dịch covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp triển khai “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự 2015 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Cụ thể, người vi phạm hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 20 -100 triệu đồng và bị phạt tù từ 5-12 năm.

Trường hợp sinh sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa mà triển khai một trong những hành vi vi phạm biện pháp cách ly gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vi phạm quy định về cách ly
Vi phạm quy định về cách ly


2


Trịnh Ngân

Vi phạm quy định về khai báo y tế

Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời những trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định pháp lý; cố ý khai báo sai thực sự về chứng bệnh truyền nhiễm là những hành vi bị nghiêm cấm, đã được quy định trong Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Theo điều 47 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, khi có dịch, người mắc bệnh dịch hoặc người phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch phải khai báo cho cơ quan y tế gần nhất trong thời gian 24h, kể từ khi phát hiện bệnh dịch.

Hình phạt về hành vi không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ là từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng. Nếu không triển khai khai báo về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định thì bị phạt 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Người che giấu không khai báo khi phát hiện bản thân hoặc người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A cũng bị phạt từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. (Nghị định 176/2013/nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế)

Ngoài ra người vi phạm quy định về khai báo y tế trong mùa dịch bệnh covid-19 hoàn toàn có thể sẽ phải phụ trách hình sự trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 240 tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người và Điều 295 tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người tại Bộ luật hình sự 2017.

Vi phạm quy định về khai báo y tế
Vi phạm quy định về khai báo y tế

3


Trịnh Ngân

Hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ…

Chủ cơ sở Marketing, người quản lý cơ sở Marketing dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ…) triển khai hoạt động Marketing khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động Marketing để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ luật hình sự.

vì vậy, chủ cơ sở Marketing hoàn toàn có thể sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không triển khai quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động Marketing, dịch vụ tại nơi công cộng (Nghị định 176/2013/nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế). Hoặc bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 01-12 năm nếu bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Điều kiện để quyết định việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ những hoạt động Marketing, dịch vụ tại nơi công cộng là: dịch bệnh đang lưu hành thuộc nhóm A; được cơ quan y tế có thẩm quyền xác định đường lây truyền của dịch bệnh là đường hô hấp và nguy cơ lây truyền ở mức độ cao.

Thẩm quyền quyết định việc áp dụng hoặc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ những hoạt động, dịch vụ tại nơi công cộng là: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng những Bộ hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đánh giá, quyết định việc áp dụng hoặc hủy bỏ biện pháp này. Nội dung quyết định phải ghi rõ những loại hình dịch vụ bị cấm, phạm vi và thời gian áp dụng quyết định.

(Theo Nghị định số 101/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm)

Hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ…
Hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ…

4


Trịnh Ngân

Lưu truyền thông tin giả mạo, sai thực sự về tình hình dịch bệnh covid-19

Về xử phạt vi phạm hành chính, người có hành vi cung ứng hoặc đưa tin sai về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm so với số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế đã ra mắt bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm để kích động, gây phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc, đạo đức xã hội. (Nghị định 176/2013/nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế)

Người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai thực sự, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây dư luận xấu hoàn toàn có thể bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288. Cụ thể, người triển khai hành vi vi phạm hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 30-1 tỷ, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 7 năm.

Lưu truyền thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid-19
Lưu truyền thông tin giả mạo, sai thực sự về tình hình dịch bệnh covid-19

5


Trịnh Ngân

Xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác

Người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015.

vì vậy, người vi phạm hoàn toàn có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm.

Xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác
Xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác

6


Trịnh Ngân

Đưa thông tin sai thực sự về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh covid-19

Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin không đúng thực sự về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. vì vậy, người phạm tội hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10- 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 15 năm.

Đưa thông tin sai sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh covid-19
Đưa thông tin sai thực sự về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh covid-19

7


Trịnh Ngân

Xuất trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh covid-19

Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015. vì vậy, người vi phạm hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 5 tỷ đồng, phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm.

Xuất trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh covid-19
Xuất trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh covid-19

8


Trịnh Ngân

Hành vi đầu cơ

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra mắt là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ luật hình sự năm 2015. vì vậy, đối tượng vi phạm hoàn toàn có thể bị xử phạt tiền từ 30 triệu đến 5 tỷ, phạt tù từ 06 tháng đến 15 năm đối với cá nhân; phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 9 tỷ đồng, cấm Marketing, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa
Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa

9


Trịnh Ngân

triệu tập đông người, hoạt động Marketing, dịch vụ tại nơi công cộng

Khi dịch bệnh được ra mắt trên toàn quốc, thì người dân nên có trách nhiệm tránh triệu tập đông người nếu không thực sự rất cần thiết. Theo Nghị định số 101/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc trưng trong thời gian có dịch, thì biện pháp hạn chế triệu tập đông người hoàn toàn có thể được áp dụng. những bạn sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng nếu không triển khai quyết định áp dụng biện pháp hạn chế triệu tập đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động Marketing, dịch vụ tại nơi công cộng.

Điều kiện để quyết định việc áp dụng biện pháp hạn chế triệu tập đông người hoặc tạm đình chỉ những hoạt động Marketing, dịch vụ tại nơi công cộng: Dịch đang lưu hành là dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; được cơ quan y tế có thẩm quyền xác định đường lây truyền của dịch bệnh là đường hô hấp và nguy cơ lây truyền ở mức độ cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng những Bộ hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đánh giá, quyết định việc áp dụng hoặc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp hạn chế triệu tập đông người hoặc tạm đình chỉ những hoạt động Marketing, dịch vụ tại nơi công cộng đối với những hoạt động, dịch vụ có quy mô tương ứng với cấp có thẩm quyền.

Nội dung của quyết định áp dụng biện pháp hạn chế triệu tập đông người hoặc tạm đình chỉ những hoạt động Marketing, dịch vụ tại nơi công cộng phải nêu rõ những hình thức triệu tập đông người, hoạt động, dịch vụ tại nơi công cộng bị cấm, phạm vi và thời gian áp dụng quyết định.

Tập trung đông người, hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng
triệu tập đông người, hoạt động Marketing, dịch vụ tại nơi công cộng

10


Trịnh Ngân

Chống người thi hành công vụ

Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015. Người vi phạm sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm.

Chống người thi hành công vụ
Chống người thi hành công vụ

11


Trịnh Ngân

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ những biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Người phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 12 năm.

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Từ khóa: Top 11 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 bị xử lý, Top 11 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 bị xử lý, Top 11 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 bị xử lý

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *