Top 5 thủ tục về môi trường cần tiến hành khi mở công ty

20-03-2017 5 84 0 0

Báo lỗi

Bạn đang dự định xây dựng công ty và có vô vàn giấy tờ thủ tục cần tiến hành. Trong số đó vấn đề cần quan tâm nhất là những thủ tục về môi trường cần tiến hành. tiếp về sau toplist.vn sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn về những giấy tờ, tài liệu liên quan đến những thủ tục môi trường dành riêng cho công ty mình.

12345

1


Phương Kiều

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường viết tắt tiếng việt là ĐTM (viết tắt tiếng anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực – tiêu cực của một dự án công trình trong tương lai đến môi trường trong mối quan hệ giữa tự nhiên, kinh tế và xã hội. Đây là bước đầu và khá quan trọng để bạn cũng rất có thể tiến hành được dự án công trình của tôi. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành thứ nhất song song với việc nghiên cứu tính khả thi của dự án công trình. Báo cáo được tiến hành theo mẫu quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và cấu trúc báo cáo chi tiết tại Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. Báo cáo đánh giá môi trường sẽ nêu ra những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi công ty đi vào vận hành và những biện pháp phòng ngừa đối phó sự cố môi trường sảy ra.
Tiết kiệm năng lượng nhất có thể
Tiết kiệm năng lượng nhất rất có thể


2


Phương Kiều

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Nếu quy mô công ty của bạn khá nhỏ, tác động tới môi trường không nhiều thì công ty bạn cũng rất có thể chỉ phải làm cam kết bảo vệ môi trường. Điều này được quy định rõ trong Nghị định 18/2015/NĐ-Cp ngày 14/2/2015. Cấu trúc của cam kết bảo vệ môi trường tương đối đơn giản được thể hiện rõ trong Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. Do vậy bạn hoàn toàn rất có thể tiến hành được cam kết bảo vệ môi trường của công ty mình mà không cần thuê đơn vị tư vấn. trải qua kế hoạch bảo vệ môi trường, bạn phải mô tả rõ những biện pháp bảo vệ môi trường khi công ty đi vào hoạt động và cam kết chất thải không khiến tác động tới môi trường tuân thủ theo những quy chuẩn, tiêu chuẩn được cho phép như QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN 14:2008/BTNMT…
Bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường

3


Phương Kiều

Báo cáo xác nhận hoàn thành những công trình bảo vệ môi trường

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được trải qua, nhà máy đã được xây dựng và đi vào vận hành thử nghiệm. Thì quý công ty cần tiến hành báo cáo xác nhận hoàn thành những công trình bảo vệ môi trường. Báo cáo xác nhận hoàn thành những công trình bảo vệ môi trường dựa trên 3 đợt vận hành thử nghiệm của công ty, qua 3 lần lấy mẫu trước và sau những công trình bảo vệ môi trường để chứng tỏ những công trình đang vận hành và xử lý ô nhiễm kết quả theo quy định của pháp lý. Báo cáo này công ty bạn phải thuê đơn vị tư vấn có đầy đủ tác dụng và thẩm quyền xây dựng. Sau khi hoàn thành báo cáo xác nhận này thì công ty mới tiến đến vận hành chính thức.
Chăm sóc cây xanh - lá phổi xanh của trái đất
Chăm sóc cây xanh – lá phổi xanh của trái đất

4


Phương Kiều

Báo cáo quan trắc định kỳ

Nếu nhà máy hoặc công ty của bạn có những hoạt động xả khí thải, nước thải ra ngoài môi trường. Thì công ty bạn phải tiến hành quan trắc môi trường tại điểm xả thải là 3 tháng/lần và tại môi trường làm việc của công nhân là 6 tháng/lần. Số lượng và thông số quan trắc những mẫu môi trường được lấy trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công ty bạn phải thuê đơn vị có đầy đủ tác dụng và thẩm quyền lấy mẫu, phân tích mẫu. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được lưu giữ tại công ty và nộp lên Sở, ban ngành theo cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Quan tâm đến môi trường
Quan tâm đến môi trường

5


Phương Kiều

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đây là thủ tục sau cuối những bạn cần để ý, khi công ty của bạn có số lượng chất thải nguy hại vượt quá 600 kg/năm, thì công ty bạn phải lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Sổ được lập theo mẫu được quy định tại thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại và nộp lên cơ quan tác dụng (thường là sở tài nguyên môi trường của những tỉnh).
Cơ quan tác dụng có thẩm quyền sẽ trực tiếp kiểm soát số lượng rác thải nguy hại của công ty bạn thải ra trải qua báo cáo chất thải nguy hại hằng năm. Báo cáo chất thải nguy hại hàng năm có cấu trúc khá đơn giản và quý công ty rất có thể hoàn toàn tiến hành dựa trên cấu trúc trong thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
Xử lý chất thải nguy hại hiệu quả
Xử lý chất thải nguy hại kết quả

Từ khóa: Top 5 thủ tục về môi trường cần tiến hành khi mở công ty, Top 5 thủ tục về môi trường cần tiến hành khi mở công ty, Top 5 thủ tục về môi trường cần tiến hành khi mở công ty

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *