Top 6 Bài soạn Xin lập khoa luật (Ngữ Văn 11) hay nhất

26-10-2020 6 10 0 0

Báo lỗi

Trong chương trình Ngữ Văn 11, với bài học Xin lập khoa luật
(Trích từ Tế cấp bát điều – Nguyễn Trường Tộ), học viên cần soạn ra làm sao? Dưới đây, Toplist đã sưu tập và tổng hợp được những bài soạn Xin lập khoa luật
(Trích từ Tế cấp bát điều – Nguyễn Trường Tộ) giành riêng cho những bạn học viên lớp 11 cùng tìm hiểu thêm.

123456

1


Thai Ha

Bài soạn tìm hiểu thêm số 1

Bố cục

– Phần 1 (từ đầu … quốc dân giết): Nêu trách nhiệm, vị trí của luật pháp đối với xã hội

– Phần 2 (tiếp … chất phác): Mối quan hệ của luật pháp với Nho giáo, văn chương

– Phần 3 (còn sót lại): Mối quan hệ luật pháp với đạo đức


Câu 1 (trang 73 sgk Ngữ văn 11 tập 1)

Theo Nguyễn Trường Tộ nội dung của Luật gồm có: kỉ cương, uy quyền, chính lệnh của vương quốc

Theo Nguyễn Trường Tộ luật gồm có: “kỉ cương, uy quyền, chính lệnh của vương quốc, Trong số đó tam cường ngũ thường cho tới việc hành chính của sáu bộ đều đầy đủ”

– giang sơn muốn tồn tại cần phải có kỉ cương, nhà nước muốn cai trị được dân phải có uy quyền nhưng phải có chính lệnh

– Ông giới thiệu việc thực hành luật ở những nước phương Tây

– Tác giả tôn vinh luật, tôn vinh những người hiểu biết về luật và có khả năng dùng luật để điều khiển công việc vương quốc


Câu 2 (trang 73 sgk Ngữ văn 11 tập 1)

Theo Nguyễn Trường Tộ, kỉ cương, uy quyền, chính lệnh để duy trì sự tồn tại của giang sơn

– Tác giả khẳng định: “ Bất luận quay hay dân mọi người đều phải học luật nước”

– Luật đã bao trùm lên toàn bộ, nếu không tồn tại luật sẽ không thể duy trì được kỉ cương phép nước

– Quan hay dân đều phải hiểu và làm theo luật, chân lý này đúng và đúng đến hiện giờ.


Câu 3 (Trang 73 sgk Ngữ văn 11 tập 1)

Nho học không tồn tại truyền thống tôn trọng luật pháp.

+ Biết rằng đạo làm người không gì bằng trung hiếu, không rất cần thiết bằng lễ nghĩa

+ Sách Nho chỉ nói trên giấy suông, không làm cũng không ai phạt, có làm cũng không được thưởng

+ Nên xưa nay dù học nhiều chẳng mấy ai sửa đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm

– Tác giả chỉ ra rằng: xưa nay, vua chúa nắm quyền thống trị cứu nước đều nhờ hiểu luật, còn sách vở khác chỉ ra phụ thuộc

+ Nếu trong nước không tồn tại luật dù có một nghìn quyển sách cũng không thể trị dân được


Câu 4 (Trang 73 sgk Ngữ văn 11 tập 1)

Quan niệm của tác giả về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp lý:

+ Dù lời văn tôn vinh pháp lý, luật pháp và đạo đức gắn bó chặt chẽ với nhau

+ Tác giả khẳng định: “Nếu bảo luật chỉ tố cho việc cai trị chứ không tồn tại đạo đức tinh xảo, thế là không biết rằng trái luật là tội, giữ đúng luật là đức”

+ Nếu tận dụng lẽ công minh trong luật là có đạo đức, trọn vẹn đạo làm người.


Câu 5 (Trang 73 sgk Ngữ văn 11 tập 1)

Tác giả đưa ra quan niệm đạo luật của đạo Nho: “Từ tam cường ngũ thường cho tới việc hành chính của sáu bộ đều đầy đủ”

+ Tam cương ngũ thường là luật bao trùm xã hội và gia đình dưới cơ chế phong kiến, đó là trụ cột giữ kỉ cương của cơ chế phong kiến

+ Tác giả phê pháp đạo Nho ở tính chất vô tích sự, nói suông mất tác dụng

+ Vì vậy cần phải có luật và luật phải gắn với thực tiễn hành động của con người, là làm theo luật

– Tác giả trích dẫn lời nói của Khổng Tử bởi chính Khổng Tử cũng nhận thấy hạn chế của giáo lý, đạo đức Nho giáo

⇒ Đây đúng là biện pháp lập luận “gậy ông đập lưng ông” để tác động trực tiếp lên tâm lý của người nghe

Hình minh họa
Hình minh họa


2


Thai Ha

Bài soạn tìm hiểu thêm số 2

tóm lại

Xin lập khoa luật được Nguyễn Trường Tộ ghi trong bản điều trần Tế cấp bát điều (Tám việc cần làm gấp) dâng lên triều đình. Văn bản này bàn về sự cấp thiết của luật pháp đối với xã hội nhằm thuyết phục triều đình cho mở khoa Luật.

Bố cục

Phần 1 (từ đầu đến “thì đó là quốc dân giết”): Vai trò của luật pháp đối với đời sống của giang sơn.

Phần 2 (tiếp theo đến “chất phác?”): Điểm hạn chế của Nho giáo trong việc thực thi luật.

Phần 3 (đoạn còn sót lại): Mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức.


Câu 1 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

+ Luật gồm có những lĩnh vực: Kỉ cương, uy quyền, chính lệnh, tam cương ngũ thương và những việc hành chính của sáu bộ.

+ Giới thiệu việc thực thi luật ở những nước phương Tây:

– Những người nhận nhiệm vụ điều tra, xét xử không bị o ép bởi bất kể quyền lực nào.

– Họ chỉ có thăng trật chứ không bị biếm truất.

– Đến vua cũng không tồn tại quyền tự đoán phạt một người mà thiếu sự kiểm tra của những người này.


Câu 2 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

+ Tác giả chủ trương: vua, quan và dân đều phải tôn trọng và thực thi pháp lý.

+ Chủ trương như vậy để tạo ra một xã hội bình đẳng, công minh, nghiêm minh.


Câu 3 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống vẫn chưa xuất hiện sự tôn trọng luật pháp.


Câu 4 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Mối quan hệ giữa đạo đức và luật pháp:

+ Giữ đúng luật đúng là đạo đức.

+ Luật pháp đúng là cái đức lớn nhất, là chí công vô tư, hợp với đức trời, đạo người.


Câu 5 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Nhắc đến Khổng Tử và những khái niệm đạo đức, văn chương, tác giả đã sử dụng phép lập luận phản đề, chứng tỏ trong thực tiễn Nho gia đi ngược lại với chính lý thuyết sách vở họ đề ra.

⇒ Tăng tính sắc bén, tính chiến đấu cho lời văn.

ý nghĩa sâu sắc

Qua văn bản ta thấy được ý nghĩa sâu sắc quan trọng của luật pháp đối với vương quốc, đồng thời thấy được tư tưởng tiến bộ vượt thời đại của Nguyễn Trường Tộ cùng những tâm tư, tình cảm, sự trăn trở của ông trước vận mệnh giang sơn thể hiện qua ngòi bút nghệ thuật đặc sắc.

Hình minh họa
Hình minh họa

3


Thai Ha

Bài soạn tìm hiểu thêm số 3

Bố cục

– Phần 1 (từ đầu … quốc dân giết): Nêu trách nhiệm, vị trí của luật pháp đối với xã hội

– Phần 2 (tiếp … chất phác): Mối quan hệ của luật pháp với Nho giáo, văn chương

– Phần 3 (còn sót lại): Mối quan hệ luật pháp với đạo đức


tóm lại: Xin lập khoa luật

Câu 1 (trang 73 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Theo Nguyễn Trường Tộ, nội dung của luật gồm có: kỉ cương, uy quyền, chính lệnh (chính sách và luật pháp) của vương quốc.

Nguyễn Trường Tộ khẳng định: “bất kể một hình phạt nào trong nước đều không vượt ra ngoài luật” và ông dẫn chứng giới thiệu: “Ở những nước phương Tây, phàm những ai đó đã nhập ngạch bộ Hình xử đoán những vụ Kiện tụng tụng thì chỉ có thăng trật chứ không khi nào bị biếm truất. Dù vua, triều đình cũng không giáng chức họ được một bậc”. từ những việc dẫn này hoàn toàn có thể thấy tác giả tôn vinh luật, tôn vinh những người hiểu biết luật và có khả năng dùng luật để điều khiển công việc vương quốc.


Câu 2 (trang 73 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Theo Nguyễn Trường Tộ, kỉ cương, uy quyền, chính lệnh để duy trì sự tồn tại của giang sơn. Vì vậy, tác giả khẳng định: “Bất luận quan hay dân mọi người đều phải học luật nước”. Luật đã giao thì làm sao giữ được kỉ cương phép nước. Từ quan cho tới thứ dân đều phải hiểu và làm theo luật.


Câu 3 (trang 73 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Theo tác giả, Nho học không tồn tại truyền thống tôn trọng luật pháp. Bởi: “Biết rằng đạo làm người không gì bằng trung hiếu, không gì rất cần thiết bằng lễ nghĩa. Nhưng những sách Nho chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng. Bởi vậy xưa nay học đã nhiều mà mấy ai đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm?”. Hơn nữa, “Từ xưa đến nay những vua chúa nắm quyền thống trị cứu nước giúp đời đều nhờ hiểu luật, còn những sách cũng chỉ là phụ thuộc. Nếu trong nước không tồn tại luật thì dù có vạn quyển sách cũng không thể trị dân được”.


Câu 4 (trang 73 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Dù lời văn của tác giả tỏ ra tôn vinh luật pháp, nhưng theo ông, luật pháp và đạo đức gắn bó chặt chẽ với nhau. Theo tác giả, luật còn là đạo đức, đạo làm người “trái luật là có tội, giữ đúng luật là đạo đức” và “có đạo đức nào lớn hơn chí công vô tư” (Quan hệ giữa đạo đức và luật pháp là ở chỗ thống nhất giữa đúng luật và đạo đức. công minh, luật pháp là đạo đức. Đạo đức lớn nhất là chí công vô tư. Trái luật cũng đồng nghĩa với trái đạo đức).


Câu 5 (trang 73 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Để tăng thêm sức thuyết phục với nhà vua, Nguyễn Trường Tộ đưa ra quan niệm luật của đạo Nho: “Từ tam cương ngũ thường cho tới việc hành chính của sáu bộ đều đầy đủ”. pháp lý phải gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người. Tác giả lấy ngay lời của Khổng Tử “Ta vẫn chưa hề thấy ai nhận được lỗi mình mà biết tự trách phạt”. Chép những lời nói suông chẳng bằng thân hành ra làm việc”. Đây đúng là biện pháp lập luận “gậy ông đập lưng ông”. Như vậy, theo tác giả:

– Đạo Nho là một thứ luật phong kiến nội dung : không gì lớn bằng trung hiếu, không gì rất cần thiết bằng lễ nghĩa.

– Nho học không tồn tại truyền thống tôn trọng luật pháp vì chỉ nói suông trên giấy, làm tốt chẳng ai khen, làm dở chẳng ai chê. Đến Khổng Tử cũng công nhận điều này.

Hình minh họa
Hình minh họa

4


Thai Ha

Bài soạn tìm hiểu thêm số 4

Bố cục

Phần 1 (từ đầu đến “thì đó là quốc dân giết”): Vai trò và tác dụng của luật pháp đối với xã hội

Phần 2 (tiếp theo đến “chất phác?”): Mối quan hệ giữa pháp lý với đạo Nho, văn chương và nghệ thuật.

Phần 3 (đoạn còn sót lại): Mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức.

Nội dung bài học

Đoạn trích bàn đến sự rất cần thiết của pháp lý với đời sống con người, từ đó cho ta thấy tấm lòng của Nguyễn Trường Tộ với nền luật pháp nước nhà.

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 73 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

– Luật gồm có nhiều lĩnh vực không giống nhau: Kỉ cương, uy quyền, chính lệnh, tam cương ngũ thường…

– Việc thực hành luật ở những nước phương Tây:

+ Việc thực hành luật pháp ở những nước phương Tây rất công minh, nghiêm minh.

+ không tồn tại ai (kể cả vua chúa) được đứng ngoài, đứng trên luật pháp.

+ Nhà nước xã hội vận hành và phát triển bằng luật pháp, dựa trên luật pháp


Câu 2 (trang 73 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

– Tác giả chủ trương: vua, quan và dân phải tôn trọng và triển khai đúng luật pháp

– Tác giả chủ trương như vậy nhằm tạo sự công minh xã hội


Câu 3 (trang 73 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống hạn chế do không tồn tại luật pháp làm nền tảng


Câu 4 (trang 73 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Mối quan hệ giữa đạo đức và luật pháp: Đạo đức là chí công vô tư, trong luật, điều gì cũng luôn công minh, chí công vô tư nên giữ đúng luật đúng là đạo đức


Câu 5 (trang 73 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

– Việc nhắc đến Khổng Tử và những khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng làm cho nghệ thuật biện luận tác động đến tư duy và tâm lí những nhà, để họ nhận thức rõ vấn đề quan trọng của luật pháp.

Hình minh họa
Hình minh họa

5


Thai Ha

Bài soạn tìm hiểu thêm số 5


reply câu 1 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

– Theo Nguyễn Trường Tộ, luật gồm có những lĩnh vực: kỉ cương, uy quyền, chính lệnh, tam cương ngũ thường.

– Tác giả giới thiệu, việc thực hành luật ở những nước phương Tây:

+ Rất công minh, vua cũng phải tuân thủ.

+ Có Bộ Hình riêng chuyên giữ việc triển khai đúng luật

+ Những người nhập ngạch Bộ Hình xử đoán những vụ Kiện tụng tụng thì chỉ có thăng trật chứ không khi nào bị biếm truất.


reply câu 2 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Trước pháp lý, tác giả chủ trương:

– Vua không dự vào những việc ngũ hình để tỏ đạo nhân ái và công minh.

– Quan dùng luật để trị, dân theo luật mà giữ.

=> Chủ trương như vậy nhằm giữ công minh và nhân ái trong xã hội.


reply câu 3 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống không trọng luật pháp bởi:

– Chỉ nói suông trên giấy.

– Chỉ dựa vào sách vở mà sách vở thì có đúng có sai.

=> Hậu quả là khó khiến con người thân hành làm việc theo chuẩn mực.


reply câu 4 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Tác giả quan niệm, đạo đức và pháp lý có mối quan hệ chặt chẽ:

– Luật là phương tiện để tiện cho việc cai trị.

– Luật tốt cho đạo đức: nếu tận dụng cái lẽ công minh ở trong luật mà xử sự thì mọi quyền, pháp đều là đạo đức, trái luật là tội, giữ đúng luật là đức.


reply câu 5 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Việc nhắc đến Khổng Tử và những khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng lập luận chặt chẽ. Bởi không những có tác giả mà cả Khổng Tử (người có vai trò, tác động lớn lao trong đạo Nho) cũng chỉ ra hạn chế của giáo lý, đạo đức Nho giáo: Chép những lời nói suông chẳng bằng thân hành ra làm việc.

=> Tác giả đã sử dụng phép lập luận phản đề.


Bố cục

Bố cục (3 phần)

– Phần 1 (từ đầu… quốc dân giết): Nêu trách nhiệm, vị trí của luật pháp đối với xã hội.

– Phần 2 (tiếp… chất phác): Mối quan hệ của luật pháp với Nho giáo.

– Phần 3 (còn sót lại): Mối quan hệ luật pháp với đạo đức.

ND chính

Với cái nhìn tiến bộ và đầy tinh thần trách nhiệm, Nguyễn Trường Tộ đã chỉ rõ vai trò của luật pháp đối với sự ổn định của xã hội. Tư tưởng ấy của ông dù được nói tới cách đây hàng trăm năm nhưng đến nay vẫn còn đó đấy nguyên giá trị.

Hình minh họa
Hình minh họa

6


Thai Ha

Bài soạn tìm hiểu thêm số 6

Câu 1 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

– Theo Nguyễn Trường Tộ, nội dung của luật gồm có: kỉ cương, uy quyền, chính lệnh (chính sách và luật pháp) của vương quốc.

– Ông dẫn chứng giới thiệu: “Ở những nước phương Tây, phàm những ai đó đã nhập ngạch bộ Hình xử đoán những vụ Kiện tụng tụng thì chỉ có thăng trật chứ không khi nào bị biếm truất. Dù vua, triều đình cũng không giáng chức họ được một bậc”. từ những việc dẫn này hoàn toàn có thể thấy tác giả tôn vinh luật, tôn vinh những người hiểu biết luật và có khả năng dùng luật để điều khiển công việc vương quốc.


Câu 2 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

– Theo Nguyễn Trường Tộ, kỉ cương, uy quyền, chính lệnh để duy trì sự tồn tại của giang sơn. Vì vậy, tác giả khẳng định: “Bất luận quan hay dân mọi người đều phải học luật nước”. Luật đã giao thì làm sao giữ được kỉ cương phép nước. Từ quan cho tới thứ dân đều phải hiểu và làm theo luật.

=> Chủ trương như vậy nhằm giữ công minh và nhân ái trong xã hội.


Câu 3 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

– Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống không tôn trọng pháp lý. Chính Khổng Tử cũng nhận thấy điều này.

Dẫn chứng:

+ “Biết rằng đạo làm người không gì bằng trung hiếu, không gì rất cần thiết bằng lễ nghĩa. Nhưng những sách Nho chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng. Bởi vậy xưa nay học đã nhiều mà mấy ai đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm?”.

+ Hơn nữa, “Từ xưa đến nay những vua chúa nắm quyền thống trị cứu nước giúp đời đều nhờ hiểu luật, còn những sách cũng chỉ là phụ thuộc. Nếu trong nước không tồn tại luật thì dù có vạn quyển sách cũng không thể trị dân được”.

=> Hậu quả là khó khiến con người thân hành làm việc theo chuẩn mực.


Câu 4 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Quan niệm của tác giả về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp lý:

– Luật pháp và đạo đức gắn bó chặt chẽ với nhau.

+ Luật còn là đạo đức, đạo làm người “trái luật là có tội, giữ đúng luật là đạo đức” và “có đạo đức nào lớn hơn chí công vô tư”

+ Quan hệ giữa đạo đức và luật pháp là ở chỗ thống nhất giữa đúng luật và đạo đức. công minh, luật pháp là đạo đức. Đạo đức lớn nhất là chí công vô tư. Trái luật cũng đồng nghĩa với trái đạo đức.


Câu 5 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

– Việc nhắc đến Khổng Tử và những khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng đối với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích: không những có tác giả mà cả Khổng Tử (người có vai trò, tác động lớn lao trong đạo Nho) cũng chỉ ra hạn chế của giáo lý, đạo đức Nho giáo: Chép những lời nói suông chẳng bằng thân hành ra làm việc.

=> Cách lập luận của tác giả chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, có sức thuyết phục cao.

=> Tác giả đã sử dụng phép lập luận phản đề.

Bố cục

Bố cục (3 phần)

– Phần 1 (từ đầu… quốc dân giết): Nêu trách nhiệm, vị trí của luật pháp đối với xã hội.

– Phần 2 (tiếp… chất phác): Mối quan hệ của luật pháp với Nho giáo.

– Phần 3 (còn sót lại): Mối quan hệ luật pháp với đạo đức.

ND chính

Xin lập khoa luật bàn về sự rất cần thiết của luật pháp đối với xã hội nhằm mục đích thuyết phụ triều đình cho mở khoa luật.

Hình minh họa
Hình minh họa

Từ khóa: Top 6 Bài soạn Xin lập khoa luật (Ngữ Văn 11) hay nhất, Top 6 Bài soạn Xin lập khoa luật (Ngữ Văn 11) hay nhất, Top 6 Bài soạn Xin lập khoa luật (Ngữ Văn 11) hay nhất

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *