Top 6 hình thức xét tuyển học bạ THPT vào ĐH, CĐ năm 2017

30-03-2017 6 440 1 0

Báo lỗi

Kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ 2017 đang tới gần, đây đang là điều được đông đảo học viên quan tâm hiện nay. So với trước đây thì năm nay sẽ có quy chế tuyển sinh mới, do đó sẽ có những trường được tự chủ trong công tác tuyển sinh dựa vào phương thức xét tuyển mà không phải qua thi tuyển. tiếp trong tương lai, Toplist sẽ sẻ chia tới những bạn hình thức xét tuyển học bạ THPT năm 2017 mà 76 trường ĐH, CĐ sẽ áp dụng.

123456

1


Vũ Việt

Xét tuyển theo học bạ năm lớp 12

ĐH Công nghiệp Việt – Hùng
Điểm xét tuyển: 6.5 điểm, tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển.

Trường CĐ Công nghệ và Thương mại TP. Hà Nội
Điểm xét tuyển: 5.5 điểm, tính theo điểm trung bình những môn xét tuyển

ĐH Thành Đô
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo 3 môn khối đăng ký xét tuyển

ĐH Hòa Bình
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm những môn khối A và 17.5 điểm (năng khiếu 5.5 và văn hóa 6), tính theo tổng điểm những môn khối V, V1
Xét tuyển: 70%

ĐH Công nghệ miền Đông
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển.

ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển.
Xét tuyển: 40%

ĐH Công nghệ TP.HCM
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ). Riêng ngành dược sẽ cao hơn 2 điểm cả hệ ĐH và CĐ, tính theo điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển.
Xét tuyển: 30%

ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm những môn xét tuyển
Xét tuyển: 30%

ĐH Đông Đô
Điểm xét tuyển: 36 điểm, tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ năm lớp 12

ĐH Đại Nam
Điểm xét tuyển: 18 điểm, tính theo tổng điểm những môn xét tuyển

ĐH Nguyễn Tất Thành
Điểm xét tuyển: 15 điểm (ĐH), 12 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm những môn xét tuyển

ĐH Tân Trào
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm những môn xét tuyển

ĐH Khoa học Thái Nguyên
Điểm xét tuyển: 36 điểm, tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ năm lớp 12

Đại học Trưng Vương
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển
Xét tuyển: 70%

ĐH Hải Phòng Đất Cảng
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình những môn học tại THPT
Xét tuyển: 40%

ĐH Nông lâm Thái Nguyên
Điểm xét tuyển: 36 điểm, tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ năm lớp 12
Xét tuyển: 40%

ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định ( chỉ dùng để xét tuyển ĐH công nghệ, cử nhân kinh tế và CĐ):
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm những môn xét tuyển
Xét tuyển: 40%

ĐH Kinh tế và quản trị Sale Thái Nguyên
Điểm xét tuyển: 36 điểm, tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ năm lớp 12

Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên
Điểm xét tuyển: 40 điểm, tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ năm lớp 12
Xét tuyển: 40%

Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai
Điểm xét tuyển: 36 điểm, tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ năm lớp 12
Xét tuyển: 40%

ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông
Điểm xét tuyển: 36 điểm, tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ năm lớp 12
Xét tuyển: 50%

ĐH Thái Thành Phố Bình Dương
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình lớp 12

ĐH Yersin Đà Lạt
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

ĐH sư phạm kỹ thuật Vinh
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình lớp 12

ĐH Công nghiệp thành phố quảng ninh
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

Đại học Công nghệ TP.HCM
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

ĐH Đông Á
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình lớp 12

ĐH Lương Thế Vinh
Tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

ĐH Công nghệ thông tin Gia Định
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình lớp 12
Xét tuyển: 80%

ĐH Phú Xuân
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12
Xét tuyển: 50%

ĐH Công nghiệp Việt Trì
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

ĐH Kinh tế công nghiệp Long An
Tính theo tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12
Xét tuyển: 60%

CĐ Nông lâm Đông bắc
Điểm xét tuyển: 5.5 điểm, tính theo điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển

CĐ kinh tế kế hoạch TP Đà Nẵng
Điểm xét tuyển: 16.5 điểm, tính theo điểm trung bình những môn xét tuyển
Xét tuyển: 100%

Có tổng cộng 34 trường xét tuyển theo học bạ năm lớp 12
Có tổng số 34 trường xét tuyển theo học bạ năm lớp 12


2


Vũ Việt

Xét tuyển theo kết quả 6 học kỳ THPT

ĐH Phan Thiết
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH), 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình những môn học ở THPT
Xét tuyển: 100%

ĐH Thành Phố Bình Dương
Tính theo điểm 3 môn khối đăng ký xét tuyển
Xét tuyển: 100%

ĐH xây dựng miền Trung
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH), 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển
Xét tuyển: 25% với ĐH và 50% CĐ

Có 03 trường xét tuyển dựa theo kết quả 6 học kỳ THPT
Có 03 trường xét tuyển dựa theo kết quả 6 học kỳ THPT

3


Vũ Việt

Xét tuyển theo kết quả 5 học kỳ THPT

ĐH Nguyễn Trãi
Tính theo điểm 3 môn khối đăng ký xét tuyển

ĐH Thành Đô
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo 3 môn khối đăng ký xét tuyển

ĐH Hòa Bình
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm những môn khối A và 17.5 điểm (năng khiếu 5.5 và văn hóa 6), tính theo tổng điểm những môn khối V, V1
Xét tuyển: 70%

ĐH Công nghệ miền Đông
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH) và 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển.

ĐH tài nguyên môi trường TP.HCM
Điểm xét tuyển: 18 điểm, tính theo điểm 3 môn khối đăng ký xét tuyển
Xét tuyển: 10%

Khoa giáo dục thể chất – ĐH Huế
Điểm xét tuyển: 10 điểm, tính theo điểm trung bình cộng toán và sinh
Xét tuyển: 50%

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
Điểm xét tuyển: 18 điểm, tính theo điểm trung bình cộng của 5 học kỳ những môn đăng ký xét tuyển
Xét tuyển: 30%

ĐH Tiền Giang

CĐ văn hóa nghệ thuật và du lịch sài thành
Điểm xét tuyển: 5.5 điểm, tính theo điểm trung bình những môn xét tuyển

Có 09 trường Xét tuyển theo kết quả 5 học kỳ THPT
Có 09 trường Xét tuyển theo kết quả 5 học kỳ THPT

4


Vũ Việt

Xét tuyển theo kết quả 4 học kỳ THPT

ĐH Khoa học – ĐH Huế (ngành kiến trúc)
Điểm xét tuyển: 12 điểm, tính theo điểm trung bình những môn đăng ký xét tuyển
Xét tuyển: 20%

ĐH Buôn Ma Thuật (dược học)
Điểm xét tuyển: 18 điểm, tính theo điểm trung bình của tổ hợp 3 môn khối A và B của 4 học kỳ
Xét tuyển: 50%

Có 02 trường xét tuyển dựa trên kết quả 4 học kỳ
Có 02 trường xét tuyển dựa trên kết quả 4 học kỳ

5


Vũ Việt

Xét tuyển theo kết quả 3 năm lớp 10, 11, 12

ĐH Hoa Sen
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH), 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình cộng của những năm

ĐH sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Tính theo tổng điểm trung bình những môn xét tuyển

ĐH kinh tế TP. Nghệ An
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm những môn xét tuyển
Xét tuyển: 70%

ĐH Hồng Đức
Điểm xét tuyển: 18 điểm (ĐH), 16.5 điểm (CĐ), tính theo tổng điểm những môn xét tuyển

ĐH kinh tế Luật ĐH vương quốc TP.HCM
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH), 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình cộng những điểm trung bình 3 năm học

ĐH vương quốc TP.HCM
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm (ĐH), 5.5 điểm (CĐ), tính theo điểm trung bình cộng những điểm trung bình 3 năm học

CĐ kinh tế kỹ thuật Kon Tum

Có 07 trường xét tuyển dựa trên kết quả 3 năm lớp 10, 11, 12
Có 07 trường xét tuyển dựa trên kết quả 3 năm lớp 10, 11, 12

6


Vũ Việt

Xét tuyển theo học bạ THPT

ĐH Sale và công nghệ TP. Hà Nội

học viện chuyên nghành báo chí và tuyên truyền
Điểm xét tuyển: 6.0 điểm, tính theo kết quả học triệu tập bình từng năm học

ĐH Đồng Tháp

ĐH Lâm nghiệp
Xét tuyển: 40%

Phân hiệu ĐH TP Đà Nẵng tại Kon Tum

ĐH Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Xét tuyển: 60%

ĐH sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
Tính theo điểm trung bình cộng những môn đăng ký xét tuyển

ĐH Hàng hải Việt Nam

ĐH Hùng Vương

ĐH kiến trúc Đã Nẵng
Xét tuyển: 20 – 30%

ĐH Trà Vinh

ĐH thể dục thể thao TP Đà Nẵng
Tính theo kết quả 2 môn xét tuyển

CĐ công nghệ cao Đồng An

CĐ kinh tế kỹ thuật miền Nam

CĐ kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM

CĐ thủy lợi Bắc bộ
Xét tuyển: 75%

CĐ nghề số 20 – Bộ Quốc phòng

CĐ tài chính hải quan
Xét tuyển: 40%

CĐ nghề số 7- Bộ Quốc phòng

CĐ Giao thông vận tải miền Trung

CĐ công nghệ cao Đồng An

CĐ nghề số 1- Bộ Quốc phòng

CĐ nghề du lịch TP Đà Nẵng
Xét tuyển: 100% dựa trên xét điểm học bạ

CĐ sư phạm Gia Lai

Có 24 trường Xét tuyển theo học bạ THPT
Có 24 trường Xét tuyển theo học bạ THPT

Từ khóa: Top 6 hình thức xét tuyển học bạ THPT vào ĐH, CĐ năm 2017, Top 6 hình thức xét tuyển học bạ THPT vào ĐH, CĐ năm 2017, Top 6 hình thức xét tuyển học bạ THPT vào ĐH, CĐ năm 2017

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *