Cần là một lãnh đạo đủ tâm đủ tầm và đủ giỏi, sau đó tập hợp được đúng con người về. – Phải thay đổi tư duy con người đi trước công việc theo sau, trên một …

[Video Review đánh giá] ✅ Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Để Tìm Được Con Người Phù Hợp | Trần Việt Quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *