Chuyên mục
Review sách

[Video Review đánh giá] [12]Khuyến học: Hãy Học Cách Diễn Thuyết Có Hiệu Quả – Fukuzawa Yukichi #khuyenhoc #nguontrithucDiễn thuyết và tranh luận nhằm nâng cao kiến thức – Quan sát sự vật, suy luận, đọc sách là cách để tích lũy tri thức. – Bàn bạc, tranh luận là cách để trao đổi tri …

[Video Review đánh giá] [12]Khuyến học: Hãy Học Cách Diễn Thuyết Có Hiệu Quả – Fukuzawa Yukichi #khuyenhoc #nguontrithuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *