👉 Bài giảng: Đừng Bao Giờ Đánh Mất Sự Kính Phục/ Sermon: Never Lose Your Awe
▪ Diễn giả/ Speaker: Minh Đức (Mr. David)
▪ Thông dịch – Interpreter: MS Giáng Tiên (Ps. Angel)

Hội Thánh Agape Thế Hệ Mới – Dấy lên một thế hệ mới làm vinh hiển danh Chúa.
Agape New Generation Church – To raise up a new generation to glorify God.

Trong video có sử dụng tư liệu: The Observable Universe (accurately scaled zoom out from Earth) – Equiinox1989 (Link:
Xem thêm thông tin về Agape New Generation Church tại đây: For more information on Agape New Generation Church here:
Fanpage:

[Video Review đánh giá] Bài giảng: Đừng Bao Giờ Đánh Mất Sự Kính Phục/ Sermon: Never Lose Your Awe [28/06/2020]

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *