Cảm nhận của Nguyễn Anh Tuấn – CEO của Ontarget Media & The Misbag sau khi đọc bộ 3 cuốn sách về quản trị nhân sự của trường đại học Havard được …

[Video Review đánh giá] Cảm nhận về bộ 3 cuốn sách quản trị nhân sự của đại học Havard – Nguyễn Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *