CD1
00:00 Track 01
03:34 Track 02
06:12 Track 03
07:15 Track 04
08:00 Track 05
11:10 Track 06
13:38 Track 07
16:07 Track 08
16:26 Track 09
17:48 Track 10
20:46 Track 11
23:00 Track 12
25:01 Track 13
25:24 Track 14
26:02 Track 15
28:47 Track 16
32:00 Track 17
32:30 Track 18
33:20 Track 19
36:13 Track 20
38:45 Track 21
41:12 Track 22
41:25 Track 23

CD2
43:05 Track 01
46:00 Track 02
48:10 Track 03
49:59 Track 04
51:12 Track 05
51:32 Track 06
53:22 Track 07
1:00:49 Track 08
1:03:52 Track 09
1:04:32 Track 10
1:07:36 Track 11
1:09:11 Track 12
1:09:46 Track 13
1:10:34 Track 14
1:18:17 Track 15
1:19:48 Track 16
1:20:53 Track 17
1:21:52 Track 18
1:22:10 Track 19
1:22:54 Track 20
1:32:58 Track 21
1:39:59 Track 22
1:47:58 Track 23

[Video Review đánh giá] Cambridge IELTS Bands 5-6.5 Student's Book Audio

Xem thêm:  [Video Review đánh giá] Review Sách Khởi Nghiệp Tinh Gọn - Lối Đi Mới Cho Tư Duy Khởi Nghiệp | Revisach

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *