Điều gì đang vận hành và kết nối tất cả chúng ta? Bạn là gì trong vũ trụ này? Video ngắn chia sẻ để bạn hiểu thêm về bí mật luật hấp dẫn trong quyển sách …

[Video Review đánh giá] Chia sẻ Sách Người Nam Châm – Bí mật Luật Hấp dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *