Chuyên mục
Review khóa học

[Video Review đánh giá] Đại cương về thông tim thăm dò huyết động và tim mạch can thiệp (buổi 1)Khóa đào tạo TIM MẠCH CAN THIỆP (buổi 1): Đại cương về thông tim thăm dò huyết động và tim mạch can thiệp PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng Viện trưởng Viện …

[Video Review đánh giá] Đại cương về thông tim thăm dò huyết động và tim mạch can thiệp (buổi 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *