Nếu bạn muốn nâng cao khả năng thuyết phục người khác làm theo điều bạn nói hoặc bạn viết cuốn sách thôi miên bằng ngôn từ sẽ giúp bạn. Tìm hiểu thêm …

[Video Review đánh giá] Đánh giá sách Thôi miên bằng ngôn từ Joe Vitale

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *