In which Craig Benzine teaches you about federalism, or the idea that in the United States, power is divided between the national government and the 50 state …

[Video Review đánh giá] Federalism: Crash Course Government and Politics #4

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *