Chuỗi Seminar series với chủ đề chính Năng Lực cốt lõi cho nền công nghiệp 4.0 được mong để sẽ cho các bạn trẻ biêt được kỹ năng cần thiết để tồn tại, phát …

[Video Review đánh giá] [Full Sharing] Critical Thinking | Tư Duy Phản Biện | Diễn Giả Nguyễn Phi Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *