Trường Doanh nhân HBR đã tổ chức giới thiệu bộ 3 cuốn sách về quản trị hàng đầu thế giới, đã được tạp chí kinh doanh Harvard xuất bản và giới thiệu trên tòn …

[Video Review đánh giá] Giới thiệu bộ 3 cuốn sách về quản trị hàng đầu thế giới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *