“Khi mưa gió cuộc đời lạnh lùng quất tới, chẳng ai trong chúng ta có thể trốn tránh, mà chỉ có thể đối mặt với nó”- trích Harvard bốn rưỡi sáng. Bài hùng biện của …

[Video Review đánh giá] Harvard bốn rưỡi sáng- Quỳnh Trâm Hùng biện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *