Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 đều có thể làm theo video này. ▷Nội dung Video hướng dẫn cách ẩn các thẻ bảng tính để làm gọn sổ tính và hiện trở lại …

[Video Review đánh giá] Học Excel: 6.2.4. Ẩn và hiện thẻ bảng tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *