Chuyên mục
Review khóa học

[Video Review đánh giá] HÒN TUYẾT LĂN – Tập 1 (Snow Ball – Cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett) – Lại Quốc Việt – VBAM8Xin chào, tôi là Lại Quốc Việt, tôi là một nhà đầu tư, người đã sáng tạo ra hệ thống đầu tư VBAM8 và hiện đang quản lý quỹ phòng hỗ VBAM8. Hiện tại là những …

[Video Review đánh giá] HÒN TUYẾT LĂN – Tập 1 (Snow Ball – Cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett) – Lại Quốc Việt – VBAM8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *