Reviewer cần hoàn tất ký hợp đồng để nhận thanh toán lần đầu từ KTcity. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

[Video Review đánh giá] Hướng dẫn ký hợp đồng cho Reviewer | KTcity

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *