Đây là cuốn sách nền tảng cho các bạn muốn học Ielts hay muốn nâng cao trình độ của mình từ căn bản.

[Video Review đánh giá] Hướng dẫn học cuốn Grammar for Ielts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *