Người yêu thương tôi tận xương tủy, tôi trân trọng người như quân vương. Người khinh bạc tôi như tro bụi, tôi ắt bỏ người như gấm rách.

[Video Review đánh giá] Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu – 21 – Kiểu đàn ông nào xứng đáng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *