This video shows how manga works on Kindle ereaders, including the new manga features added with the last 5.8.9 update. All current Kindles have the same …

[Video Review đánh giá] Kindle Manga Review – Best Manga eReader?

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *