Cuốn sách mà ai làm kinh doanh cũng nên đọc Tư duy nhanh hay chậm. Big idea 1: HIỂU system 1 and 2. Big idea 2: Anchoring – hiệu ứng mỏ neo. Big idea 3: …

[Video Review đánh giá] Nên Hay Không Nên Tin Vào TRỰC GIÁC|TƯ DUY NHANH VÀ CHẬM| TÓM TẮC SÁCH

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *