Chuyên mục
Review sách

[Video Review đánh giá] Ngữ pháp: So Sánh Tính Từ 7(Comparison of adjectives)Donate ủng hộ kênh: Võ Minh Thạo. Số TK : 102870833895. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam. Chi Nhánh 12 – TP HCM. Rất cám ơn …

[Video Review đánh giá] Ngữ pháp: So Sánh Tính Từ 7(Comparison of adjectives)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *