Nhà đầu tư thông minh là cuốn sách quan trọng nhất mà bạn có dịp đọc về cách thức đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Là nhà tư vấn đầu tư vĩ đại nhất …

[Video Review đánh giá] Nhà Đầu Tư Thông Minh Benjamin Graham : Chương Mở Đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *