Nhật Bản từ một đất nước phong kiến lạc hậu đã đi lên phát triển mạnh mẽ, thoát khỏi số phận bị xâm lược. Đóng góp một phần trong sự phát triển thần kì đó …

[Video Review đánh giá] NHÓM 7 (T1)| REVIEW KHUYẾN HỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *