Here it is. The Nova Pro! This is the all new 2019 version of the Nova. This thing is loaded with features, well built and is not going to break the bank. You can …

[Video Review đánh giá] Onyx Boox Nova Pro 2019 Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *