Chuyên mục
Review sách

[Video Review đánh giá] Onyx Boox Poke 3 ReviewThe Poke 3 features a 6 inch E INK Carta HD capacitive touchscreen display with a resolution of 1448×1072 and 300 PPI. It has a glass based screen that is …

[Video Review đánh giá] Onyx Boox Poke 3 Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *