50 cấu trúc gồm: – 5 cấu trúc quá khứ ghép với động từ khuyết tiết (Can, Can’t, Must, Should, Need) – 10 Cách phát âm các từ phủ định – 35 động từ thông dụng …

[Video Review đánh giá] (REVIEW) 50 cấu trúc câu dễ học – Củng cố ngữ pháp – từ vựng – phát âm cho người bắt đầu

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *