Dám bị ghét là cuốn sách thứ hai mình đọc về tâm lý học. Dù chưa đọc nhiều sách tâm lý học nhưng mình cảm thấy rất thích hai cuốn sách tâm lý học đã đọc.

[Video Review đánh giá] REVIEW SÁCH DÁM BỊ GHÉT – SÁCH TÂM LÝ HỌC l Từ Đọc Đến Viết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *