Business Model Generation – Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Tạo lập mô hình kinh doanh là cuốn sổ tay dành cho những doanh nhân có khao khát thay đổi, …

[Video Review đánh giá] Review sách | Tạo lập mô hình kinh doanh & Mô hình tinh gọn | Phi&P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *