Review sách tuần 2 – tháng 9 quyển sách đặc biệt hay về tư duy làm ngay và luôn. Tuần này target review 2 lần chương/phần.

[Video Review đánh giá] Review sách Tư Duy Phản Biện của Người Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *