Hôm nay, Cô Raquel một sinh viên học về ngành tâm lý tại Texas State University sẽ tốt nghiệp Summer 2020. Cô đã phỏng vấn Thầy Trừng Sỹ 7 câu hỏi.

[Video Review đánh giá] Sinh viên phỏng vấn Thầy Trừng Sỹ-Student of TX University interviews Ven.Thích Trừng Sỹ(rất hay)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *