Sau đó ông thường đi vào đề tài Hôn nhân và Gia đình. Hector Malot viết hơn 70 tác phẩm. Những tiểu thuyết của ông như: Không gia đình, Trong gia đình, Rô …

[Video Review đánh giá] Tác giả Hector Malot và tiểu thuyết Không gia đình.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *