Thiên nga đen Chương 5: Chứng thực hay ‘trứng’ thực Chương 6: Ngụy biện tường thuật * Xem lại các livestream trên youtube: bit.ly/2lUbGJr Sách: Thiên nga …

[Video Review đánh giá] Thiên nga đen (P4) Chứng thực hay ‘trứng’ thực, Ngụy biện tường thuật, Tiếp tục hay dừng lại?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *