Series sách nói tóm tắt 10 ý chính của các sách nổi tiếng giúp bạn tiết kiệm thời gian và cô đọng kiến thức.

[Video Review đánh giá] Tóm tắt Cha Giàu Cha Nghèo | Recap Rich Dad Poor Dad | 20'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *