Tóm tắt sách: ĐẮC NHÂN TÂM – Dale Carnegie bởi Trần Thu Hằng – Galabook, một cuốn sách nói về nghệ thuật thu phục lòng người và làm cho tất cả mọi …

[Video Review đánh giá] Tóm tắt sách: ĐẮC NHÂN TÂM – Dale Carnegie /Trần Thu Hằng – Galabook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *