Tất cả bài writing IELTS đều có thể được trả lời bằng 3 chủ đề: (Vẽ tam giác ra) 1.Kinh tế ( Better/Worse economy) 2.Môi trường (Better/Worse Environment) 3.

[Video Review đánh giá] TRINITY METHOD – ĐÁNH TAN ÁC MỘNG "BÍ Ý TƯỞNG" TRONG IELTS WRITING #KATHYENGLISHHOUSE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *