Chuyên mục
Review sách

[Video Review đánh giá] Tư Duy Nhanh Và Chậm | Ảo tưởng về hiểu biết19. Ảo tưởng về hiểu biết 20. Ảo tưởng về tính xác thực * Xem lại các livestream trên youtube: bit.ly/2lUbGJr Sách: Tư duy Nhanh Và Chậm (Thinking, fast and …

[Video Review đánh giá] Tư Duy Nhanh Và Chậm | Ảo tưởng về hiểu biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *