Phần 1: Hai Hệ Thống 2. Chú ý và Nỗ lực – 3. Gã kiểm soát lười biếng * Xem lại các livestream trên youtube: bit.ly/2lUbGJr Sách: Tư duy Nhanh Và Chậm …

[Video Review đánh giá] Tư Duy Nhanh Và Chậm | Chú ý và nỗ lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *