17. Hồi quy về mức trung bình 18. Chế ngự các dự đoán trực giác * Xem lại các livestream trên youtube: bit.ly/2lUbGJr Sách: Tư duy Nhanh Và Chậm (Thinking, …

[Video Review đánh giá] Tư Duy Nhanh Và Chậm | Hồi quy về mức trung bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *