Mình cũng hay mệt mỏi với kiểu tự nghiêm trọng hoá vấn đề/ Bí ý tưởng / Không tìm được cách chinh phục 1 cuộc đua / Thấy mình nhạt… Thiếu gì cách để giải …

[Video Review đánh giá] TƯ DUY NHƯ 1 KẺ LẬP DỊ | Góc ban công #3 | Xinh Quần review sách hay độc đáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *