Vô Lý Nhưng Lại Thuyết Phục – Lẽ Phải Của Phi Lý Trí (Dan Ariely) | Tâm lý học ứng dụng #tamlyhocungdung #philytri #LHTalk – Giới thiệu một ví dụ của nhà …

[Video Review đánh giá] Vô Lý Nhưng Lại Thuyết Phục – Lẽ Phải Của Phi Lý Trí (Dan Ariely) | Tâm lý học ứng dụng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *